requisits d’acces

Eth CEI Val d’Aran da supòrt a iniciatiues emprenedores en foncion deth compliment de tres paramètres

• Iniciatiues que contenguen cèrt grad d’innovacion / tecnologia
• Iniciatiues qu’agen perspectiues de viabilitat economica
• Iniciatiues que poguen repercutir favorablaments ara diversificacion dera economia der Aran,e ena creacion d’aucupacion( s’analise eth sector d’activitat, eth numerò des lòcs de trabalh e era qualitat des lòcs de trabalh).

Es projèctes que supèren aguesti tres condicionants pòden arrecéber, basicaments, es següenti servicis:

• Assesorament ena elaboracion deth plan d’empresa
• Assesorament ena recèrca de finançament( subvencions,ajudes, finançament sense avals, participacions minoritàries en eth capitau des empreses…)
• Assesorament tecnologic( emparament de patents, recèrca de provedidors de tecnologia….)
• Prescripcion a d’autes entitats especializades
• Ubicacion dera empresa en eth Centre d’empreses Innovadores

Bases reguladores entar accés ar arrendament de locaus

 

requisits d’acces

Eth CEI Val d’Aran da supòrt a iniciatiues emprenedores en foncion deth compliment de tres paramètres

• Iniciatiues que contenguen cèrt grad d’innovacion / tecnologia
• Iniciatiues qu’agen perspectiues de viabilitat economica
• Iniciatiues que poguen repercutir favorablaments ara diversificacion dera economia der Aran,e ena creacion d’aucupacion( s’analise eth sector d’activitat, eth numerò des lòcs de trabalh e era qualitat des lòcs de trabalh).

Es projèctes que supèren aguesti tres condicionants pòden arrecéber, basicaments, es següenti servicis:

• Assesorament ena elaboracion deth plan d’empresa
• Assesorament ena recèrca de finançament( subvencions,ajudes, finançament sense avals, participacions minoritàries en eth capitau des empreses…)
• Assesorament tecnologic( emparament de patents, recèrca de provedidors de tecnologia….)
• Prescripcion a d’autes entitats especializades
• Ubicacion dera empresa en eth Centre d’empreses Innovadores

Bases reguladores entar accés ar arrendament de locaus

 

vòs conéisher es sues installacions?