requisits d’accés

 

El CEI Val d’Aran recolza iniciatives emprenedores en funció del compliment de tres paràmetres

• Iniciatives que continguin cert grau d’innovació/tecnologia.
• Iniciatives que tinguin perspectives de viabilitat econòmica.
• Iniciatives que puguin repercutir favorablement a la diversificació de l’economia d’Aran i en la creació d’ocupació (s’analitza el sector d’activitat, el nombre dels llocs de treball i la qualitat dels llocs de treball)

Els projectes que superin aquests tres condicionants poden rebre, bàsicament els següents serveis

• Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa
• Assessorament en la recerca de finançament (subvencions,ajuts, finançament sense avals, participacions minoritàries en el capital de les empreses…)
• Prescripció a d’altres entitats especialitzades.
• Ubicació de l’empresa en el Centre d’empreses Innovadores.

Bases reguladores per a l’accés al lloguer de locals

 

requisits d’accés

 

El CEI Val d’Aran recolza iniciatives emprenedores en funció del compliment de tres paràmetres

• Iniciatives que continguin cert grau d’innovació/tecnologia.
• Iniciatives que tinguin perspectives de viabilitat econòmica.
• Iniciatives que puguin repercutir favorablement a la diversificació de l’economia d’Aran i en la creació d’ocupació (s’analitza el sector d’activitat, el nombre dels llocs de treball i la qualitat dels llocs de treball)

Els projectes que superin aquests tres condicionants poden rebre, bàsicament els següents serveis

• Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa
• Assessorament en la recerca de finançament (subvencions,ajuts, finançament sense avals, participacions minoritàries en el capital de les empreses…)
• Prescripció a d’altres entitats especialitzades.
• Ubicació de l’empresa en el Centre d’empreses Innovadores.

Bases reguladores per a l’accés al lloguer de locals

 

vols conèixer les seves instal·lacions?