El CEI Val d’Aran ha organitzat en dos dimarts consecutius, el 20 i 27 de novembre, en horari de tarda, un curs sobre com reduir les despeses que ha tingut una bona acollida per part dels participants.

El curs tenia com objectiu proporcionar eines i coneixements per a la reducció de costos de les empreses i treballadors, així com tècniques sobre com ampliar el marge i l’activitat i incrementar el preu de venda. A més durant el curs també s’han exposat estratègies sobre com negociar amb proveïdors, sistemes de control de costos i desviacions, diferencies entre cost-despesa-inversió, i sobre com preparar un pla de productivitat.

El curs anava adreçat a treballadors autònoms, treballadors per compte d’altri i treballadors en situació d’atur.

La formació gratuïta sobre reducció de despeses l’ha organitzat el Conselh Generau d’Aran, la Fundació Coell i el mateix CEI Val d’Aran, amb la col·laboració del Consorci per a la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.